Aviso legal

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE) a continuación detállanse os datos identificativos da empresa:

Nome da empresa: Saias Ledas
Razón social: Gloria Barcia Santomé
NIF: 76809057M
Dirección: rúa Quiringosta 6, Santa Marta. 36949, Cangas do Morrazo, Pontevedra
Teléfono: 667223910
Email: info@saiasledas.com

FINALIDADE DA PÁXINA WEB

Saias Ledas é un taller incrito na fundación pública Artesanía de Galicia. Nel deséñanse e confeccionanse prendas de xeito manual que logo se venderán na tenda física de Cangas do Morrazo e na páxina web www.saiasledas.com.
Os prezos da marca Saias Ledas oscilan entre os 20 e os 100€, a excepción dos encargos persoais, que ben sexa polo custe das materias primas, ben pola dificultade que conleve o deseño, pode incrementarse notablemente.
Os gastos de envío nos pedidos online son de 7€ e só se enviará ao territorio da Península Ibérica.

LEXISLACIÓN

Con carácter xeral as relacións entre 76809057M (Saias Ledas) cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, atópanse sometidas á lexislación e xurisdicción españolas.

USO E ACCESO DE USUARIOS

O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con Gloria Barcia Santomé (Saias Ledas) ou calquera das súas delegacións.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Os dereitos de propiedade intelectual do contido da páxina web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de Gloria Barcia Santomé (Saias Ledas). Polo tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poida realizar cos contidos das seccións da páxina web, nin aínda citando as fontes, salvo consentimento por escrito de Gloria Barcia Santomé (Saias Ledas).

CONTIDO DA WEB E ENLACES (LINKS)

Gloria Barcia Santomé (Saias Ledas) resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida na súa páxinas web podendo ata limitar ou non permitir o acceso a dita información a certos usuarios.
Gloria Barcia Santomé (Saias Ledas) non asume responsabilidade algunha pola información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por “links” ou enlaces desde calquera páxina web propiedade de Gloria Barcia Santomé (Saias Ledas). A presenza de “links” ou enlaces nas páxinas web de Gloria Barcia Santomé (Saias Ledas) ten finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos.